Meteen naar de inhoud

Goed om te Weten

Als je vrijwilligerswerk gaat doen, moet je met een aantal zaken rekening houden. Hoe zit het bijvoorbeeld met je uitkering bij werkloosheid, en ben je wel verzekerd? Lees de meest gestelde vragen of kijk bij Onze Diensten. Vind je geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op! Stuur een e-mail naar info@vpwinterswijk.nl of bel (0543) 200 026.

Meest gestelde vragen over vrijwilligerswerk

Je kunt een onkostenvergoeding ontvangen als je vrijwilligerswerk doet. Maar de organisatie waarvoor je als vrijwilliger werkt, is dat niet verplicht. Krijg je een onkostenvergoeding? Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld je belastingaangifte of uitkering. Welke gevolgen, is afhankelijk van de hoogte en het soort onkostenvergoeding.

Vrijwilligers kunnen een onbelaste vergoeding krijgen. Als de hoogte van deze vergoeding onder bepaalde grenzen blijft, hoef je hierover geen belasting te betalen.

In de volgende gevallen krijg je een vrijwilligersvergoeding waarover je geen belasting hoeft te betalen:

  • Je krijgt alleen vergoedingen voor de werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar.
  • Je bent 23 jaar of ouder en krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor de totale vergoeding voor de werkzaamheden plus de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.
  • Je bent jonger dan 23 jaar en krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor de totale vergoeding voor de werkzaamheden plus de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Je mag onder voorwaarden vrijwilligerswerk doen als je een uitkering hebt:

  • Het vrijwilligerswerk mag je niet afhouden van betaald werk. Het mag ook je kansen op betaald werk niet verkleinen. Daarnaast mag je geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering betaald zou worden.
  • Werk je als vrijwilliger en krijg je een (passende) betaalde baan aangeboden, dan moet je stoppen met het vrijwilligerswerk onder werktijd. In je vrije tijd kun je wel vrijwilligerswerk blijven doen.

Krijg je een uitkering en wil je vrijwilligerswerk gaan doen? Neem dan eerst contact op met de instantie waarvan je de uitkering ontvangt. De uitkerende instantie vertelt je wat je rechten en je plichten zijn. Die instantie kan je ook vertellen of de onkostenvergoeding met je uitkering verrekend wordt.

Heb je een WW-, WGA- of Ziektewet-uitkering? Of heb je na 1 januari 2010 Wajong aangevraagd? Dan heb je sollicitatieplicht. Dit betekent dat je altijd moet zoeken naar een betaalde baan. Krijg je betaald werk aangeboden? Dan moet je dat accepteren. Ook als dat betekent dat je daardoor moet stoppen met het vrijwilligerswerk. Doe je dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor je uitkering. Kijk voor meer info op de website van het UWV.

Nee, je bent niet automatisch verzekerd bij een ongeval of schade. Vraag dus na welke regels gelden bij de organisatie waar je vrijwilligerswerk doet.

De gemeente Winterswijk heeft een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers. Kijk op de website van de gemeente voor meer informatie.

Let op! Collectieve vrijwilligersverzekeringen zijn bedoeld als een aanvulling op je eigen verzekering of die van de organisatie, ze zijn niet bedoeld als vervanging.

Sinds 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in beginsel niet meer van toepassing op vrijwilligers. Alleen als er ernstige risico’s zijn, blijven de arbovoorschriften van toepassing. Voor vrijwilligers die tot kwetsbare groepen behoren, blijven een aantal aanvullende voorschriften gelden. Daarnaast blijven vrijwilligersorganisaties op basis van hun zorgplicht verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor hun vrijwilligers. Lees verder

-