Meteen naar de inhoud

#Meedoen: Samen aan de Slag

De #Meedoenbalie is een eerste stap naar verbinding tussen de bewoners van het AZC en de samenleving. Door mee te doen dragen bewoners bij aan de lokale samenleving. En zo krijgt de samenleving meer kennis over, en begrip voor, nieuwkomers. We bieden AZC bewoners vanaf dag één de kans om hun talenten volop in te zetten en actief deel te nemen aan de Nederlandse samenleving.

Voor organisaties brengt dit tal van voordelen met zich mee. Gemotiveerde vrijwilligers dragen bij aan een inclusiever vrijwilligersbestand en bevorderen waardevolle ontmoetingen tussen mensen met diverse achtergronden.  Zo helpen nieuwkomers bijvoorbeeld bij rommelmarkten, de kringloopwinkel, een buurthuis etc en nemen ze deel aan sportieve activiteiten.


Wekelijks houdt de #Meedoenbalie spreekuur op het AZC op dinsdag van 12.30 tot 13.30 uur. We matchen dan AZC-bewoners met vrijwilligerswerk en maatschappelijke activiteiten.