Meteen naar de inhoud

Winterswijkse Uitdaging en het Vrijwilligerspunt samen met ANWB Automaatje

In Nederland zijn veel mensen eenzaam. Dit wordt deels veroorzaakt doordat sommige mensen minder mobiel zijn. Bijvoorbeeld omdat zij geen vervoer hebben, een klein netwerk hebben of door bijvoorbeeld gezondheidsproblemen geen gebruik kunnen maken van taxi’s of ander openbaar vervoer. Hierdoor zitten sommige mensen noodgedwongen veel thuis. Iedereen kent vast wel voorbeelden binnen de familie-  of vriendenkring. Geen vervoer betekent geïsoleerd raken van de maatschappij met als gevolg het ontstaan van sociale problemen.

De ANWB, die zich al ruim 130 jaar inzet voor verbetering van mobiliteit, wil daar met AutoMaatje iets aan doen, samen met de Winterswijkse Uitdaging en het Vrijwilligerspunt. Met AutoMaatje worden mensen die zelf geen vervoer hebben naar hun bestemming gebracht. Vrijwillige chauffeurs brengen de mensen naar hun bestemming. Zo kan men weer deelnemen aan de maatschappij

Samenrijderspunt Winterswijk

Wilt u binnenkort ergens naartoe, maar heeft u nog geen vervoer? Maak dan gebruik van ANWB AutoMaatje!

Neem contact op met het Samenrijderspunt via telefoonnummer 0543 200 036, e-mail automaatje@vpwinterswijk.nl of kom langs bij het Samenrijderspunt, Roelvinkstraat 2.

ANWB AutoMaatje: Samen komen we er wel

ANWB AutoMaatje is een maatschappelijk project van de ANWB dat in Winterswijk door de Winterswijkse Uitdaging en het Vrijwilligerspunt wordt opgepakt. Hiervoor is het Samenrijderspunt opgezet. Als lokaal partner verzorgt het Samenrijderspunt, samen met chauffeurs het vervoer van mensen die zelf moeilijk de deur uit kunnen. De vrijwillige chauffeur brengt deze mensen naar hun bestemming, bijvoorbeeld de supermarkt, de tandarts of een familielid.

ANWB AutoMaatje brengt mensen bij elkaar

Elke rit is meer dan vervoer alleen. Vaak gaan de chauffeurs mee op doktersbezoek of om boodschappen te doen. En elke rit betekent een nieuw sociaal contact, een gesprek tussen deelnemer en chauffeur.
Wilt u met eigen ogen zien wat ANWB in de praktijk betekent kijk dan :

 

Hoe werkt ANWB AutoMaatje op hoofdlijnen?

 • Mensen die vervoer nodig hebben nemen twee dagen van tevoren contact op met het Samenrijderspunt;
 • Bij het eerste contact worden zij eenmalig ingeschreven en volgt er t.z.t. een kennismakingsgesprek bij de deelnemer thuis;
 • Hierna kijkt de coördinator welke vrijwilliger uit de poule van chauffeurs in de buurt woont en het vervoer op zich wil nemen.
 • De deelnemer hoort telefonisch dat er iemand beschikbaar is en geeft de hoogte van de verschuldigde onkostenvergoeding aan. Deze vergoeding bedraagt € 0,35 per kilometer, gerekend vanaf het huis van de vrijwilliger, vermeerderd met eventuele parkeerkosten.
 • Op het afgesproken moment meldt de vrijwilliger zich bij de deelnemer voor het uitvoeren van de rit;
 • De deelnemer betaalt de overeengekomen onkostenvergoeding na de rit rechtstreeks aan de vrijwillige chauffeur;
 • AutoMaatje heeft geen vervoerplicht. Als het niet lukt om een chauffeur voor een gewenst tijdstip te vinden, dan wordt dat tijdig meegedeeld aan de deelnemer.

 

Wat doet ANWB AutoMaatje?
ANWB AutoMaatje:

 • biedt minder mobiele inwoners aanvullend vervoer van deur tot deur;
 • biedt vrijwilligers een dankbare en zinvolle activiteit;
 • brengt wijk en buurtgenoten weer met elkaar in contact;
 • draagt bij aan het verminderen van de druk op omgeving/ familie/ mantelzorgers;
 • draagt bij aan het in stand houden van de mobiliteit van mensen;
 • draagt bij aan het verminderen van sociale eenzaamheid

Deelnemers

Om gebruik te kunnen maken van ANWB AutoMaatje moet men zich aanmelden bij het Samenrijderspunt. De persoonlijke gegevens worden dan in een database opgenomen, welke uiteraard niet met derden worden gedeeld. 
Om gebruik te kunnen maken van ANWB AutoMaatje hoeft men geen lid te zijn van de ANWB. Ook hoeft er geen inschrijfgeld betaald te worden.

Deelnemers krijgen een AutoMaatje-deelnemerskaart met daarop de belangrijkste gegevens, spelregels en contactinformatie.

Chauffeurs
Vrijwilligers die het leuk vinden om minder mobiele plaatsgenoten te vervoeren, moeten aan enkele randvoorwaarden voldoen.

 • Zij moeten een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) kunnen overleggen. Deze wordt door het Vrijwilligerspunt voor de chauffeurs geregeld;
 • Zij moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B;
 • Zij moeten zelf eigenaar zijn van de auto die zij voor ANWB AutoMaatje willen inzetten:
 • De auto moet apk zijn goedgekeurd en WA-plus verzekerd zijn. Ook moet er een Inzittendenverzekering zijn afgesloten:

ANWB AutoMaatje kent geen vervoersplicht
Het Samenrijderspunt doet zijn uiterste best om een vrijwilliger te vinden die de deelnemer op de beoogde datum en tijdstip kan en wil vervoeren. Het is echter een vrijwillige dienst. Het kan dus voorkomen dat er op het gevraagde moment geen chauffeur beschikbaar is. Het staat een chauffeur vrij om een rit te weigeren. Bijvoorbeeld vanwege een extreem verre bestemming of op een buitensporig tijdstip. Maar óók als de chauffeur de deelnemer kent en er een ongemakkelijk gevoel aan heeft overgehouden.

Maatwerk mogelijk
Soms zijn er situaties denkbaar waarin we kunnen afwijken van de regels. Bijvoorbeeld als iemand zich vanwege een onvoorzien ziekenhuisbezoek korter dan twee dagen van tevoren meldt. Of er wordt vervoer aangevraagd voor een lange(re) afstand. Als de planning het toelaat en er zijn vrijwilligers beschikbaar die bereid zijn deze afwijkende ritten uit te voeren, kan dat gewoon geregeld worden. Echt maatwerk dus.

Een garantie voor veiligheid

Op het gebied van veiligheid worden aan chauffeurs leeftijdseisen gesteld. Ook moeten zij in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Daarnaast wordt er van de chauffeurs een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG). Deze wordt via het Vrijwilligerspunt aangevraagd en ook betaald.

Het voertuig moet apk goedgekeurd en (WA-plus) verzekerd zijn. Ook voor de inzittenden.

ANWB AutoMaatje: een vrijwilligersvervoersdienst met zelfreinigend vermogen
Het staat een chauffeur vrij om een rit te weigeren. Bijvoorbeeld vanwege een extreem verre
bestemming of op een buitensporig tijdstip. Maar óók een rit voor een reiziger waar de chauffeur eerder een ongemakkelijk gevoel aan heeft overgehouden.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen: Samen komen we er wel

Het Samenrijderspunt is bijzonder blij dat zij door ZOOV als partner en niet als concurrent gezien wordt. In het voortraject heeft men van dit samenwerkingsverband van acht gemeentes, welke zich in ZOOV verenigd hebben, ondersteuning gehad.

Voor meer informatie kan men zijn melden bij het Samenrijderspunt, Roelvinkstraat 2.

Inloop van maandag tot donderdag: 09.00 – 12.00 uur

Telefonisch van maandag tot vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Telefoonnummer 0543 – 200036.

Mailen kan ook. receptie@wuhwinterswijk.nl