Meteen naar de inhoud

Sociaal Steunpunt zoekt Voorzitter

Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk

Wat is het Sociaal Steunpunt?

Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk (SSSW) is in 2007 opgericht en is er voor mensen in Winterswijk die in (financiële) nood verkeren, ongeacht hun levens- of geloofsovertuiging.
Deze hulp wordt op 2 manieren aangeboden:

 • SSSW organiseert het Winterswijkse uitgiftepunt van de Voedselbank Oost-Achterhoek.
 • Mensen met financiële problemen of vragen kunnen terecht bij het spreekuur op vrijdagmiddag tussen 14.00 u. en 16.00 uur bij Den Angang in Winterswijk.

Door het werk van het Steunpunt zijn al veel schulden voorkomen.

Alle medewerkers van SSSW zijn vrijwilligers. In totaal zijn er bij het uitgiftepunt, het spreekuur en het bestuur ongeveer 35 vrijwilligers werkzaam. De huidige voorzitter moet om statutaire redenen aftreden (zittingsduur is maximaal 9 jaar).

Wat doe je als voorzitter?

De belangrijkste taak voor de voorzitter is er voor te zorgen dat de doelstelling van SSSW wordt gerealiseerd en te zorgen dat de vrijwilligers hun werkzaamheden goed kunnen uitvoeren.
In praktijk betekent dit o.a. :

 • Het organiseren en voorzitten van de maandelijkse vergadering.
 • Onderhouden van contacten met de 2 coördinatoren van het uitgiftepunt en de beide coördinatoren van het spreekuur.
 • Samen met andere bestuursleden organiseer je twee keer per jaar een gezellige bijeenkomst met alle vrijwilligers.
 • Je onderhoudt contacten met andere organisaties en met de lokale overheid of zorgt dat het bestuur bij externe vergaderingen vertegenwoordigd is.
 • Je bent eerste aanspreekpersoon bij incidentele acties die door organisaties worden georganiseerd met het doel geld in te zamelen voor SSSW. (Te denken valt aan scholen, de Rotary Winterswijk, het kerstdiner bij Vivaldi voor 125 personen, bedrijven die willen sponsoren e.d.).
 • Je stelt het beleid binnen het bestuur aan de orde en bewaakt beleidsdocumenten zoals het meerjarenbeleidsplan, het huishoudelijk reglement, het privacybeleid e.d.
 • De voorzitter heeft geen uitvoerende taken bij het uitgiftepunt of het spreekuur.

De tijdsbesteding in de week varieert sterk, maar gemiddeld is dat 4 tot 8 uur per week.

Heb je belangstelling of wil je meer informatie? Dan komen we graag met je in contact!
Naast een informatiegesprek bestaat ook de mogelijkheid om vrijblijvend één of meerdere vergaderingen bij te wonen.

Werktijden

 • Flexibel

Reageer op deze vacature

 • Heb je interesse in deze functie, laat dan hier je contactgegevens achter. De organisatie neemt dan contact met je op.


  Contactgegevens