Meteen naar de inhoud

Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (hierna ASD) geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle beleidsplannen die de gemeente heeft met betrekking tot de in- en uitvoering van het sociaal domein.

De leden van de ASD denken actief en kritisch mee over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Daardoor zijn zij een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente Winterswijk. Omdat de ASD uit inwoners van onze gemeente bestaat, pakken de leden signalen op uit de samenleving met betrekking tot de uitvoering en de effecten van het gemeentelijk beleid.
De leden van de ASD denken mee en adviseren vanuit betrokkenheid, deskundigheid, beroepspraktijk, persoonlijke ervaring, interesse of netwerk.

Van leden van de ASD wordt gevraagd dat ze:

 • woonachtig zijn in de gemeente Winterswijk
 • ervaring en/of kennis hebben van en/of betrokken zijn bij minimaal één van de werkgroepen
 • vanuit het algemeen belang kunnen denken
 • gericht zijn op samenwerking en openstaan voor vernieuwing
 • geen bestuurlijke en/of ambtelijke functie bekleden in de gemeente Winterswijk
 • geen managementfunctie bekleden binnen een organisatie die subsidie ontvangt van de gemeente Winterswijk
 • ongeveer 8 uur per maand beschikbaar zijn
 • beschikken over een lokaal maatschappelijk netwerk
 • goed kunnen samenwerken met anderen binnen en buiten de ASD
 • bereid zijn informatie te zoeken die van belang is om tot een goed advies te komen
 • signalen en ervaringen van inwoners kunnen vertalen in een advies
 • verkregen informatie niet benutten buiten de ASD
 • lid te zijn van de ASD voor in beginsel vier jaar. Deze termijn kan één keer met vier jaar worden verlengd

Er zijn drie werkgroepen:

 • Bestaanszekerheid
 • Jeugd
 • Participatie

De voltallige ASD komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar. Binnen de werkgroepen maken leden samen afspraken over bijeenkomsten.

Reageer op deze vacature

 • Heb je interesse in deze functie, laat dan hier je contactgegevens achter. De organisatie neemt dan contact met je op.


  Contactgegevens