Meteen naar de inhoud

Samen helpen wuh Oekraïne! Om ervoor te zorgen dat alles samenkomt en het efficient verloopt zijn we door de gemeente gevraagd …

Samen helpen wuh Oekraïne!
Om ervoor te zorgen dat alles samenkomt en het efficient verloopt zijn we door de gemeente gevraagd om een centraal punt voor vragen en hulp op te zetten.

Dus voor alle vragen, hulp en goederen zijn we bereikbaar via
https://winterswijkseuitdaging.nl/meldpunt-oekraine Hier kan mijn zijn of haar gegevens achterlaten. Vrijwilligers van de WUh nemen daarna met de aanbieder contact op. Ook is er een Oekraïne hulptelefoon geopend 0543 – 200006. Inwoners kunnen zich ook per mail melden op het E-mailadres: oekraine@wuhwinterswijk.nl Voor een persoonlijk gesprek kan men zich, van maandag t.m. vrijdag tussen 09:00 en 10:00 uur melden bij de WUh, Roelvinkstraat 2.


WUh coördineert hulp rondom Oekraïne
Ook in Winterswijk zijn er de laatste dagen veel spontane acties omtrent hulpverlening voor Oekraïne op gang gekomen. Omdat het natuurlijk verspilde energie is dat op diverse terreinen dubbel werk gedaan wordt, heeft de gemeente Winterswijk eind vorige week de WUh benaderd met de vraag of zij de coördinatie omtrent hulp voor Oekraïne wil coördineren. Uiteraard neemt de WUh, samen met de vrijwilligers van het Vrijwilligerspunt, deze taak graag op zich. Inmiddels begint de organisatie rondom dit coördinatiepunt vorm aan te nemen. Zo hebben zich al een groot aantal vrijwilligers gemeld die hulp willen bieden. Ook hebben zich een aantal woningeigenaren gemeld die woonruimte voor vluchtelingen ter beschikking willen stellen.

Inwoners van Winterswijk kunnen voor alle vragen die met de Oekraïne te maken hebben terecht bij de WUh. Hierbij valt te denken aan de volgende zaken: Coördinatie materiële hulp. Dat wil zeggen dat de WUh er is voor vraag en aanbod van goederen en diensten. Heeft iemand spullen aan te bieden kan men terecht bij de WUh. Er zijn twee afgifteplekken voor goederen ingericht waar men tijdens kantooruren terecht kan. Niet bederfelijke goederen kunnen afgegeven worden bij de Rova, Leegwaterstraat 10 en bij de Gemeentewerf aan de Hyacintstraat. De WUh zal ook aansluiting zoeken bij bestaande initiatieven, waardoor alle hulp optimaal gebruikt en ingezet kan worden. Door initiatieven op één plek neer te leggen zal er meer synergie ontstaan en zal er ook meer bereikt kunnen worden. Het effect van samenwerking tussen hulpverlenende groepen en mensen is immers groter dan wat elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken.
Ook kunnen Inwoners die onderdak aan willen bieden zich melden. De vrijwilligers van de WUh zullen de aangeboden woonruimte in kaart brengen. Zodra vluchtelingen zich in Winterswijk melden zullen zij, met in achtneming van de geldende AVG regels geregistreerd worden. De WUh zal dan samen met de vluchtelingen en andere hulporganisaties uit de aangeboden woonruimte een keuze maken.

Voor de communicatie is er een digitaal meldpunt ingericht. https://winterswijkseuitdaging.nl/meldpunt-oekraine Hier kan mijn zijn of haar gegevens achterlaten. Vrijwilligers van de WUh nemen daarna met de aanbieder contact op. Ook is er een Oekraïne hulptelefoon geopend 0543 – 200006. Inwoners kunnen zich ook per mail melden op het E-mailadres: oekraine@wuhwinterswijk.nl Voor een persoonlijk gesprek kan men zich, van maandag t.m. vrijdag tussen 09:00 en 10:00 uur melden bij de WUh, Roelvinkstraat 2.

(Feed generated with FetchRSS)