Meteen naar de inhoud


Stichting Zozijn Zorg

Gezien en geaccepteerd worden zoals je bent. Open en oprecht met elkaar in contact zijn en je verwachtingen en oordelen zoveel mogelijk opzij zetten. Zoeken naar de beweegredenen achter iemands handelingen. Dat is de houding die wij ons meer en meer eigen maken, in dialoog met elkaar.

Het maakt daarbij niet uit wat voor werk iemand doet. Ondersteuner, vrijwilliger, manager, stafmedewerker, directeur en bestuurder: allemaal willen we werken vanuit deze houding. Zo maken we het mogelijk dat cliënten liefdevolle en vakkundige zorg en ondersteuning krijgen en tot bloei kunnen komen.

Contactgegevens

Bezoekadres

  • Adres:
    Molenallee 50
    7384 AN Wilp

Molenallee 50, Wilp

Route