Meteen naar de inhoud


PassPect

Praktijk voor Autisme Spectrum Stoornissen,
Psychologie en Contextuele Therapie

PassPect staat voor “Praktijk voor Autisme Spectrum Stoornissen, Psychologie en Contextuele Therapie” en op deze site leest U de informatie over PassPect en waarin PassPect gespecialiseerd is.

PassPect is een particuliere psychologische praktijk die zich naast de gangbare hulpverleningsgebieden, zoals:

  • ADHD, gedragsproblemen, sociaal emotionele problemen, angst en stemmingsproblemen, depressieve klachten, opvoedingsproblemen, problemen als gevolg van een trauma, levensfase problemen, onbegrepen lichamelijke klachten, gezinsproblemen, relatieproblemen, hoogbegaafdheid, leerproblemen.

PassPect is gespecialiseerd op drie hulpverleningsgebieden namelijk:

Autisme Spectrum Stoornissen

Autisme, PDDNOS, ASS, zijn veel gehoorde diagnoses vandaag de dag. Wij denken dat het essentieel is dat hulpverleners proberen om in de huid te kruipen van iemand met een Autisme Spectrum Stoornis. Van daaruit kan men daadwerkelijke hulp verlenen. Pas na begrip kan men uitleggen (psycho-educatie) en naar verandering toewerken.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een andere benaming voor relatie- en gezinstherapie. Bijna niemand leeft alleen. De meest gangbare systemen zijn die als (echt-) paar of gezin. Samenleven betekent elkaar beinvloeden. Afspraken, regels, gezamelijke waarden en normen zijn noodzakelijk om te kunnen samenleven. Gebeurtenissen van buitenaf (bijvoorbeeld werkeloosheid) of levensfasen (bijvoorbeeld puberteit) kunnen een verstoring in het evenwicht van het samenleven (het systeem) veroorzaken. Wij geloven dat het zichtbaar maken van patronen zoals die zijn ontstaan binnen een systeem kunnen helpen bij het vinden van een nieuw en beter evenwicht.

Contextuele Therapie/Systeemtherapie

Ivan Boszormenyi-Nagy was 1 van de grondleggers van de systeemtherapie. Hij ontwikkelde in zijn leven een eigen visie waarin hij begrippen als bijvoorbeeld “vertrouwen” en “loyaliteit” plaatste in gezins- en familiecontexten. Met hem delen wij dat daadwerkelijke verandering alleen kan plaatsvinden in het zichtbaar maken van onzichtbare fenomenen (loyaliteit) binnen familiebanden.

Dit betekent dat u bij ons terecht kunt voor psychologische hulp, waarbij u kunt denken aan hulp op het gebied van diagnostiek, individuele begeleiding, ouderbegeleiding, begeleiding van broers en/of zussen, sociale vaardigheidstraining, voorlichting, supervisie, consultatie, deskundigheidsbevordering, EMDR-behandeling, mindfulness en psycho-educatie. Daarnaast kunt U bij ons terecht voor gezinsbehandeling/begeleiding, gezinsdiagnostiek en relatietherapie.

Contactgegevens

Bezoekadres

  • Adres:
    Buitenschans 62
    7141 EL Groenlo

Buitenschans 62, 7141 EL, Groenlo

Route