Meteen naar de inhoud


Ondersteuningsteam Oost Achterhoek

Ondersteuningsteam Oost Achterhoek

Meestal gaat het goed met onze kinderen. Maar soms zijn er problemen met een kind, een jeugdige of in een gezin enn is er behoefte aan ondersteuning. Ondersteuning is er in vele soorten en maten. De vraag is dan: waar moet je aankloppen?
In Aalten, Oost Gelre en Winterswijk kun je voor hulp voortaan terecht bij het ondersteuningsteam Oost-Achterhoek. De gemeenten, diverse jeugdhulpinstellingen en het onderwijs zijn hiervoor een unieke samenwerking aangegaan.

Wie kan een beroep doen op het ondersteuningsteam? Iedereen die signaleert dat er iets niet goed gaat met een kind of een gezin, kan aankloppen bij het ondersteuningsteam. Die signalen kunnen komen van ouders of jongeren zelf, maar ook van de huisarts, school, peuterspeelzaal, de buurt of bijvoorbeeld de jongerenwerker.

Met welke problemen kun je terecht bij het ondersteuningsteam?

Met alle opvoed- en opgroeiproblemen kun je terecht bij het ondersteuningsteam. Van kleine tot grote problemen.

Eén gezin, één aanpak, één contactpersoon

Als blijkt dat er problemen zijn in een gezin, gaan we in gesprek met het gezin en bekijken we waar het niet goed gaat. Het gezin krijgt een vaste contactpersoon uit het ondersteuningsteam aangewezen. Dat werkt wel zo prettig; je hoeft het verhaal maar één keer te doen.

Eén gezin, één plan

Daarna maken we, als dat mogelijk is, samen met het gezin een plan van aanpak. Van het gezin vragen we om zelf mee te denken in het zoeken naar een oplossing. We kijken ook of er in de omgeving van het kind iemand is die kan helpen (familie, vrienden, school, etc.). Afhankelijk van wat we met het gezin afspreken, volgen er meerdere contactmomenten. We kijken dan of het lukt om de gemaakte afspraken na te komen. En tenslotte, als alles goed gaat, ronden we het plan af.

Wat is het ondersteuningsteam?

Het ondersteuningsteam is een team dat bestaat uit professionele hulpverleners. Het team begeleidt kinderen/jeugdigen (0-23 jaar) en/of hun gezin als er problemen zijn. We doen dit in nauwe samenwerking met de organisaties voor jeugdzorg die al actief zijn binnen onze gemeentes. Ons team begeleidt het gezin zoveel mogelijk zelf, in en met hulp van hun eigen omgeving. Als er specialistische ondersteuning nodig is, dan halen we deze zorg naar het gezin toe.

Contactgegevens

Bezoekadres

    Winterswijk, Nederland

    Route