Meteen naar de inhoud


De Drostlerhoeve

De Drostlerhoeve wordt aangestuurd door een team van gediplomeerden, stagiaires en vrijwilligers.

Wij bieden Dagbesteding, Logeeropvang, Vakantieopvang en Individuele Begeleiding Jeugdhulp

WMO/WLZ voor 18+ bieden wij Dagbesteding, Individuele Begeleiding en Beschermd Wonen.

Wij vinden het van groot belang dat onze deelnemers leren zoveel mogelijk hun eigen regie op eigen leven ontwikkelen. Het team van De Drostlerhoeve helpt, ondersteunt en begeleid daar waar nodig. Met onze zorg, ondersteuning en begeleiding willen wij bereiken dat de deelnemer deel kan nemen aan de samenleving en dat er doelen behaald worden in ontwikkeling en gezondheid. Kernwoorden voor ons zijn: Betrouwbaar, flexibel, zorgplannen, personeelsbeleid, laagdrempeligheid, participatie, integratie, kwaliteit en netwerken.

Het is onze inzet om aan te sluiten bij de vraag van de deelnemer. We streven naar een basishouding van gelijkwaardigheid (samen de klus klaren) en vertrouwen. Aansluiten bij de mogelijkheden van de deelnemer werkt motiverend. Ook de dieren reageren op: de stem, benadering, de manier van contact zoeken, de manier waarop iemand zich in een stal begeeft. Dieren reageren ook wanneer ze foutief benaderd worden. De sociale aspecten en een goede sfeer vinden we zeer belangrijk en krijgt dan ook veel aandacht.

De gediplomeerde begeleiding probeert zijn kwaliteiten, rust en kennis over te brengen op de deelnemers.

Dit biedt de deelnemers voldoende vertrouwen en veiligheid om met de dieren om te gaan. Zo kan de deelnemer zichzelf ontplooien. Natuurlijk is er daarnaast tijd voor heel veel andere en gezellige dingen. De sfeer op De Drostlerhoeve vinden wij erg belangrijk!

Op De Drostlerhoeve ondernemen wij activiteiten waarbij de kinderen, jongeren en volwassenen met elkaar samenwerken. Wij richten ons erg op sociale vaardigheden omdat wij weten hoe moeilijk de jongeren het vinden om buiten school en thuis vriendschappen te sluiten en contacten aan te gaan. Bij ons leren ze elkaar kennen, kunnen ze samen activiteiten ondernemen en samenwerken.

Onze deelnemers zijn verdeeld in groepen die op leeftijden en niveau zijn ingedeeld. Wij richten ons op zelfredzaamheid omdat wij weten dat taken die voor ieder ander persoon zonder beperking heel normaal lijken daar zijn deze taken juist een enorme uitdaging voor onze deelnemers. Uitgangspunt deelnemer en zijn mogelijkheden.

 

 

Graag de huidige tekst aanpassen naar de bovenstaande.

 

 

Sandra Schukkink- Dijkstra

Team de Drostlerhoeve

Tel: 06-22657352

Contactgegevens

Bezoekadres

  • Adres:
    Drostlerweg 2 b
    7152 CV Eibergen

Drostlerweg 2b, Eibergen, Nederland

Route