Meteen naar de inhoud

Het Maatschappelijke diensttijd (MDT) programma, een initiatief van het ministerie van OCW, is een samenwerkingsverband met jongeren, maatschappelijke organisaties, scholen, gemeenten en andere ministeries. Het programma is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 30 jaar, die de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen, nieuwe mensen te ontmoeten buiten hun vertrouwde leefomgeving en tegelijkertijd bij te dragen aan het welzijn van anderen en de samenleving.

De drie pijlers van MDT vormen de kern van het programma. Ten eerste, talentontwikkeling, waarbij de focus ligt op persoonlijke ontwikkeling, het verwerven van nieuwe vaardigheden, professionele groei en het ontwikkelen van toekomstperspectief. Ten tweede, betekenisvolle ontmoetingen, waarbij jongeren de gelegenheid krijgen om mensen te ontmoeten van buiten hun eigen leefwereld of bekenden op een nieuwe manier te ervaren in verschillende contexten of situaties. Tot slot, het doen van vrijwillige activiteiten met als doel een positieve impact te hebben op anderen en/of de samenleving.

De belangrijkste doelgroep van MDT zijn jongeren tussen de 12 en 30 jaar oud. Het beoogde effect van het programma is om 100 jongeren te betrekken bij vrijwilligerswerk en hen te activeren voor deelname aan maatschappelijke projecten. De specifieke doelstelling is om tegen 2027 minimaal 100 jongeren succesvol hun MDT te laten afronden, wat een tastbaar meetbaar resultaat is van het programma. Hiermee wordt niet alleen ingezet op individuele ontwikkeling van jongeren, maar ook op het creëren van een positieve impact op de samenleving als geheel.