Meteen naar de inhoud


De Lichtenvoorde Perron 8

Vrijetijdsbesteding is een belangrijk onderdeel in het leven van alle mensen en draagt bij in het ervaren van kwaliteit van bestaan. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Perron 8 is een platform in de Achterhoek waar kwetsbare mensen uit de samenleving terecht kunnen met hun vragen op het gebied van vrijetijdsbesteding. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande activiteiten en plaatselijke organisaties.

Voor de invulling van vrijetijdsbesteding voor mensen in een kwetsbare situatie hecht Perron 8 waarde aan het volgende uitgangspunt: ‘zo gewoon mogelijk’, ‘speciaal waar nodig’ en ‘aansluiten bij en participeren binnen bestaande activiteiten in dorp of stad’.
Hierdoor wordt men verstevigd in de positie als burger binnen de samenleving. Participeren binnen activiteiten die plaatsvinden in de samenleving geeft iemand kansen om mee te doen, talenten te benutten, zelf iets te betekenen voor een ander, netwerk te ontwikkelen en praktische en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Deelnemers
Mensen, van alle leeftijden, die zich in een kwetsbare situatie bevinden en op zoek zijn naar zinvolle vrijetijdsbesteding, kunnen een beroep doen op Perron 8.
Daarnaast kan Perron 8 ook een plek bieden aan mensen met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt die op zoek zijn naar werkervaring of zinvolle dagbesteding. Zij kunnen als vrijwilliger actief zijn bij Perron 8 en daarmee werken aan, onder andere, hun persoonlijke ontwikkeling.
Meer informatie hierover is terug te vinden op de pagina vrijwilligers.

De Lichtenvoorde, Actief in zorg
De Lichtenvoorde is een zorginstelling voor mensen met een beperking en richt zich op jeugd- en jongerenzorg, volwassenzorg, ouderenzorg en werk en vrije tijd in Oost-Gelderland. Kijk voor meer informatie op www.delichtenvoorde.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

  • Openingstijden:
    Openingstijden:
    dinsdag van 9.00 tot 17.00 uur
  • Adres:
    Roelvinkstraat (BoogieWoogie) 2
    7101 GN WINTERSWIJK

Torenstraat 9, Winterswijk, Nederland

Route